جفت ریل

پنجره کشویی جفت ریل ویستابست یکی از اجزای مهم در ساخت و تولید پنجره های دوجداره است. این نوع پنجره که در اکثر برند های پروفیل موجود است، به دلیل سادگی و آسانی در مونتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد

از آنجا که پنجره کشویی جفت ریل ویستابست تنها از اجزای کمی تشکیل شده‌ است، تولید آن بسیار آسان است. این پنجره از دو قسمت اصلی تشکیل شده‌ است که هر کدام دارای یک ریل هستند و به وسیله جفت ریل به هم متصل می شوند. این قسمت ها به آسانی درون پروفیل فریم قرار می گیرند و به هم متصل می شوند.

با وجود سادگی و آسانی مونتاژ، پنجره کشویی جفت‌ ریل ویستابست برخی محدودیت هایی نیز دارد. به علت عدم وجود فضایی در داخل پروفیل فریم، نمی توان قسمت بالا و پایین پنجره کتیبه را با استفاده از این نوع پروفیل اجرا کرد. در این حالت، باید فریم جدا برای قسمت کتیبه تولید شود و به قسمت بالا جداگانه متصل شود.

همچنین، در پنجره کشویی‌ جفت ریل ویستابست لنگه بازشو را نمی توان در پنجره ای که به سه قسمت تقسیم شده وسط قرار داد. با این حال، این نوع پنجره اجازه می دهد هر دو لنگه را به صورت متحرک قرار داد.

بطور کل، پنجره کشویی جفت ریل ویستابست با ویژگی های آسانی در مونتاژ و سادگی تشکیل، یک ابزار مهم در تولید پنجره های دوجداره است. با این حال، برای برخی از نیازهای خاص ممکن است نیاز به استفاده از نوع دیگری از پنجره باشد.

در حال نمایش یک نتیجه