نوشته‌ها

توری پنجره

نگاهی به انواع مختلف توری پنجره

توری پنجره را توری پشه بند نیز می نامند.از آنها برای پوشش قسمت باز پنجره استفاده می شود. هدف اصلی استفاده از انها محافظت دربرابرحشرات و گرد و خاک موجود در هوا است.