نمونه پروژه‌های انجام شده درب و پنجره یو پی وی سی

گروه صنعتی پادرا با بیش از ۹ سال سابقه در امر طراحی، تولید و اجرای درب و پنجره UPVC در استان‌های شمالی کشور و بالاخص استان گیلان و شهرستان رشت، هم اکنون به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی در این منطقه جغرافیایی شناخته می‌شود. این گروه با دارا بودن نیروهای متخصص فنی و مهندسی، پروژه‌های گوناگونی را در عرصه ساختمانی به اجرا رسانیده است که در این بخش می‌توانید نمونه‌ای از این پروژه‌ها را در زمینه درب و پنجره یو پی وی سی رویت نمایید.

پروژه ۲۵۰ واحدی مسکن مهر آمل / استان مازندران

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه شرکت ام دی اف فومنات / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه شرکت فولاد پارس دیلم / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۵ واحدی مهندس رنجکش - بلوار گیلان - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۶ واحدی سرهنگ کیانی نژاد - گلباغ نماز - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۱۲ واحدی مهندس علیزاده - گلباغ نماز - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۴ واحدی آقای دارافکن - حاجی آباد - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۱۲ واحدی آقای عسکری - بلوار دیلمان - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۵ واحدی آقای هوشیار - خیابان معلم - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۴ واحدی آقای باوقار - خیابان تختی - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۶ واحدی آقای رئوف - گلباغ نماز - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۴ واحدی آقای عباسی - گلباغ نماز - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۱۲ واحدی آقای برگبیدی - صومعه سرا / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان ۱۲ واحدی آقای عبدالحسینی - صومعه سرا / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه آقای فرزانه پور - خیابان ۱۲۵ گلسار - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان مهندس اخوی - کوچه بهرام منظریه - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان آقای خاکسار - خیابان ۹۶ گلسار - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان مهندس اکبری - معلم ۲ - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان آقای رنجبر - صومعه سرا / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان آقای میرزایی - سفاری - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان مهندس رسولی - خیابان ۱۹۲ گلسار - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان آقای هوشمند - خیابان ۱۴۱ گلسار - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان مهندس خوش سرور - گلباغ نماز - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان مهندس سنائی - خیابان معلم - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.

پروژه ساختمان آقای احتیاط کار - صومعه سرا - رشت / استان گیلان

در قالب این پروژه کلیه درب و پنجره‌های این ساختمان توسط گروه صنعتی پادرا طراحی، تولید و نصب گردیده است.